[Furdík, Juraj. Slovenská slovotvorba: (teória, opis, cvičenia) ; Furdík, Juraj. Život so slovotvorbou a lexikológiou: výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin]

Title: [Furdík, Juraj. Slovenská slovotvorba: (teória, opis, cvičenia) ; Furdík, Juraj. Život so slovotvorbou a lexikológiou: výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 278
Extent
278
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Furdík, Juraj. Slovenská slovotvorba: (teória, opis, cvičenia). Editor Martin Ološtiak. Prešov: Náuka, 2004. 200 s. ISBN 80-89038-28-X.
Furdík, Juraj. Život so slovotvorbou a lexikológiou: výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Editoři: Martin Ološtiak a Lucia Gianitsová-Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG, 2005. 475 s. ISBN 80-969447-5-4.