Soupis prací Jiřího Jiráčka (za léta 1984-1995) : (pokračování soupisu do roku 1984, uveřejněného spolu s medailonem k šedesátinám v SPFFBU A 33, 1985, 10-14)