C40

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 1993
Volume: 42
Issue: C40
Publication year
1993
ISBN
80-210-0645-5
Department FF MU
Title Document
Klášter magdalenitek v Dobřanech | [9]–21
Sviták, Zbyněk
PDF
Title Document
Statistika osedlých a obyvatel panství Sovinec v letech 1516 až 1681 | [23]–49
Háza, Zdeněk
PDF
Title Document
O studiu pozemkových knih | [51]–61
Chocholáč, Bronislav
PDF
Title Document
Zur Frage der "Vollstandigkeit" und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914 | [63]–79
Malíř, Jiří
PDF
Title Document
Zahraniční angažmá bankovního koncernu Sporobanky | [81]–92
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
Geschichte Italiens seit dem Risorgimento in der Sicht der tschechischen Historiker bis 1945 | [93]–101
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
František Weyr a návrhy československé ústavy z roku 1917 | [103]–116
Vykoupil, Libor
PDF
Title Document
Italská Nová levice a filomaoistické skupiny (1967-1973) | [117]–125
Strmiska, Maxmilián
PDF
Title Document
Iacobellus de Misa, Magna cena : rozbor textu a edice | [129]–142
Krmíčková, Helena
PDF
Title Document
Dosud needované záznamy z kroniky brněnského lékárníka Jiřího Ludwiga : (1574-1603) | [143]–159
Sulitková, Ludmila; Škopová, Jana
PDF
Title Document
Obchodní cesta Theodora Bauera z Brna do Zakavkazska a severní Persie v roce 1850 | [161]–186
Janák, Jan
PDF
Title Document
Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě MU v Brně v letech 1988-1992 | [187]–194
Štouračová, Jiřina
PDF