...mortuus est persecutor noster Saladinus : (k způsobu komunikace mezi českými zeměmi a Palestinou ve 12. a 13. století)

Variant title
...mortuus est persecutor noster Saladinus : (zur Kommunikationsweise zwischen den Böhmischen Ländern und Palästina im 12. und 13. Jh.)
Author: Jan, Libor
Contributor
Janová, Jana (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 46, iss. C44, pp. [17]-35
Extent
[17]-35
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document