Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
ISSN
1212-1509
Variant title
Literárněvědná slavistika
Slavica litteraria
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. X, Series slavica litteraria
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1998-2007
Next:
Slavica litteraria (2008-present)
Description
Řada literárněvědné slavistiky (řada X) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1212-1509, vycházela v letech 1998-2007, zároveň s názvem Slavica litteraria. Uveřejňovala slavistické literárněvědecké příspěvky. Navázala na řadu literárněvědnou (D), která vycházela v letech 1954-1997. Od roku 2008 pokračuje jako recenzovaný vědecký časopis Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, který vychází dvakrát ročně.
Volumes, Issues
2007 (Volume 56 of series SPFFBU)
X10
2006 (Volume 55 of series SPFFBU)
X9
2005 (Volume 54 of series SPFFBU)
X8
2004 (Volume 53 of series SPFFBU)
X7
2003 (Volume 52 of series SPFFBU)
X6
2002 (Volume 51 of series SPFFBU)
X5
2001 (Volume 50 of series SPFFBU)
X4
2000 (Volume 49 of series SPFFBU)
X3
1999 (Volume 48 of series SPFFBU)
X2
1998 (Volume 47 of series SPFFBU)
X1