Slavica litteraria

Title: Slavica litteraria
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2008-present
Description
Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje slavistické literárněvědné příspěvky. Od roku 2008 vychází dvakrát ročně. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady literárněvědné slavistické (X), ISSN 1211-1509, která vycházela v letech 1998-2007 a řady literarněvědné (D), ISSN 0231-7818, která vycházela v letech 1954-1997.
Volumes, Issues
2023 (Volume 26)
1 2
2022 (Volume 25)
1 2
2021 (Volume 24)
1 2
2020 (Volume 23)
1 2
2019 (Volume 22)
1 2
2018 (Volume 21)
1 2
2017 (Volume 20)
1 2
2016 (Volume 19)
1 2
2015 (Volume 18)
1 2
2014 (Volume 17)
1 2
2013 (Volume 16)
1-2
2012 (Volume 15)
1  [X15/1] 2  [X15/2] Supplementum 1 Supplementum 2
2011 (Volume 14)
1  [X14/1] 2  [X14/2]
2010 (Volume 13)
1-2  [X13]
2009 (Volume 12)
1  [X12/1] 2  [X12/2]
2008 (Volume 11)
1  [X11/1] 2  [X11/2]