Výbor z maďarské poezie

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 288-289
Extent
288-289
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document