Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2007, vol. 56, iss. X10

Image
Year
2007
Publication year
2007
ISSN
1212-1509
ISBN
978-80-210-4274-2
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-20 Próza virtuální autenticity a existenciálního znejistění Pospíšil, Ivo | pdficon
[21]-27 Dvojdomý tvůrce Louis Adamič Dorovský, Ivan | pdficon
[29]-38 Renesanční žaltář : (zápas formy s obsahem v raném díle Karola Wojtyły) Štěpán, Ludvík | pdficon
[39]-46 "Новая волна" и формы художественной эротики в русской литературе Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[47]-60 Literárnokritické reflexie S. H. Vajanského o českej literatúre : (príspevok k slovansko-českým a česko-slovenským literárnym vzťahom) Petrus, Pavol | pdficon
[61]-66 Povídky o "malých lidech" : z výboru Dva Gotikové v kontextu tvorby F. Sologuba Dohnal, Josef | pdficon
[67]-76 Anny Kamieńskiej pytania stawiane Hiobowi Bernacki, Marek | pdficon
[77]-89 Literární obraz Karla Havlíčka Borovského v dramatech F.F. Šamberka, A.E. Mužíka a D.L. Mordovceva : ("trpitel, neohrožený bojovník za práva národa, nebo pansláv a revolucionář?") Brummer, Alexandr | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[91]-96 K periodizaci dějin česko-slovensko-jihoslovanských kulturních styků Dorovský, Ivan | pdficon
[97]-104 Slovenské literárně-teoretické slovníky Štěpán, Ludvík | pdficon
[105]-108 Tvorba jako způsob přežití : (k problému tzv. vnitřní emigrace) Pospíšil, Ivo | pdficon
[109]-120 Marina Cvetajevová a Natálie Gončarovová : (poema Mládenec - slovo a obraz) Kšicová, Danuše | pdficon
[121]-128 Poznámky o polských realistech Všetička, František | pdficon
[129]-142 Tvůrci okouzlení Českem Dorovský, Ivan | pdficon
[143]-150 Ruské dějepisectví v pojetí Josefa Macůrka Šaur, Josef | pdficon
Jubilea
Page Title
[151]-156 Stále otevřená cesta : (k pětasedmdesátinám Danuše Kšicové) Štěpán, Ludvík | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[157]-158 Příběh, který nepřestává vzrušovat: filozofie, nebo "jen" literatura? Pospíšil, Ivo | pdficon
158-160 Ein neues Standardwerk zur Erzählforschung Ibler, Reinhard | pdficon
161-162 Složité období literárního vývoje, aneb, Nezbytí bohatších souvislostí Pospíšil, Ivo | pdficon
162-164 Pohledy na poezii psané na Českotěšínsku Štěpán, Ludvík | pdficon
165-166 Nově o problémech poetiky Alexeje Remizova Kšicová, Danuše | pdficon
166-167 Obavy a naděje Petera Liby Pospíšil, Ivo | pdficon
168-171 O české a slovenské slavistice Morongová, Radka | pdficon
172-173 Проект русского поэтического цикла - ответы и новые вопросы Pospíšil, Ivo | pdficon
173-175 Na vítané návštěvě v duchovní krajině ruské literatury Matyušová, Zdeňka | pdficon
175-176 Chorobopis národní identity Slovanů Przybylski, Michal | pdficon
176-177 Současná ukrajinská literatura na Slovensku: pokus o střízlivou analýzu Pospíšil, Ivo | pdficon
177-179 Evropské myšlení Karla Krejčího Morongová, Radka | pdficon
179-181 Монография Ю.В. Манна Dukkon, Ágnes | pdficon
182-184 Slováci v Petrohradě - barvitě a kriticky, se smyslem pro paradoxy dějin Pospíšil, Ivo | pdficon
184-185 Příspěvek k intimitě v nejnovější polské próze Pavera, Libor | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[187]-189 Brněnské sympozium Problémy poetiky Dohnal, Josef; Pospíšil, Ivo | pdficon
189-190 Připomínka skupiny Wierzbak Štěpán, Ludvík | pdficon
190-192 Jubilejní česko-slovenská konference Pospíšil, Ivo | pdficon
192-193 Mezinárodní vědecká konference Poláci v Brně Madecki, Roman | pdficon
193-194 Polský slovník literárních žánrů Štěpán, Ludvík | pdficon
194 Jubilejní svazek, který se stal nekrologem Pospíšil, Ivo | pdficon
195-196 Konference k jubileu Ludvíka Kuby Kalina, Petr; Szafrańska, Agnieszka | pdficon
196-197 Morálka a literatura: objevy a úskalí Pospíšil, Ivo | pdficon
197-199 Workshop Žánry živé, mrtvé, revitalizované Pavera, Libor | pdficon
200 Impozantní série portrétů a jeden její svazek Pospíšil, Ivo | pdficon
201 Polsko-česká konference o překladu Štěpán, Ludvík | pdficon
201-202 Kniha o fenoménu zvaném Jerzy Giedroyc Zatloukal, Jiří | pdficon
202 Almanach Nitra 2006 Štěpán, Ludvík | pdficon
202-204 Objevování zasutých témat a kladení ostrých otázek Pospíšil, Ivo | pdficon
204-205 Obdobja 25 - úskalí výuky literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
205-206 Brněnské slovakistky na Slovensku Štěpán, Ludvík | pdficon
206 Páté slovenské a polské Kontakty Štěpán, Ludvík | pdficon
Dokumenty Mezinárodního komitétu slavistů
Page Title
207-210 Протокол третьего заседания Президиума Международного комитета славистов, состоявшегося в Удине (Италия) с 22 по 23 сентября 2006 года | pdficon