Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 1998, vol. 47, iss. X1

Image
Year
1998
Publication year
1998
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-1830-5
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-16 Aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne v Panu Tadeuszu i jego czeskich przekładach Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[17]-25 Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů Mikulášek, Miroslav | pdficon
[27]-37 Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury : (poznámky k některým metodologickým problémům) Pospíšil, Ivo | pdficon
[39]-47 Die Mann-Frau-Beziehung in Waleri Brjussows Erzählung : Последние страницы из дневника женщины Dohnal, Josef | pdficon
[49]-54 Poetika masky v ruské moderně Kšicová, Danuše | pdficon
[55]-62 Dramatické dílo Iva Vojnoviće u nás Dorovský, Ivan | pdficon
[63]-77 Působení publicistiky na žánrové posuny v próze Bolesława Pruse Štěpán, Ludvík | pdficon
[79]-86 Евгений Харитонов в контексте "новой волны" и русской традиции Binová, Galina Pavlovna | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[87]-90 Новые толстовские материалы Kšicová, Danuše | pdficon
[91]-98 Literární věda a slavistika Pospíšil, Ivo | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[99]-104 Jarmil Pelikán sedmdesátníkem Štěpán, Ludvík | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and information – Besprechungen und Nachrichten – Рецензии и cообщения
Page Title
[105]-107 Příspěvek k dějinám slovansko-židovské koexistence Mikulášek, Alexej | pdficon
107-109 O postmodernismu a budoucnosti literární vědy Pospíšil, Ivo | pdficon
109-111 Rané dramatické práce V. Majakovského a B. Brechta Dohnal, Josef | pdficon
111-114 Britská studie, edice a překlad z moderní ruské literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
114-116 Zpráva o historii divadla Dorovský, Ivan | pdficon
116-118 Vznik a vývoj ukrajinské literární vědy Pospíšil, Ivo | pdficon
118-119 Lužické překlady Bible Filipová, Helena | pdficon
119-121 Šesté setkání polonistů Štěpán, Ludvík | pdficon
121-122 Ze skandinávské slavistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
122-123 Konference o pohádce Toncrová, Šárka | pdficon