Slovník charvátské literatury

Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 118-119
Extent
118-119
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Leksikon hrvatske književnosti. Zagreb: Naprijed, 1998. 599 s. ISBN 953-178-099-4.
Document