Literatur mit dem Davidsstern

Author: Drews, Peter
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 202-203
Extent
202-203
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
German
License: Not specified license
Reviewed work
Mikulášek, Alexej a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. [1]. 1. vyd. Praha: Votobia, 1998. 450 s. ISBN 80-7220-019-4.
Mikulášek, Alexej a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. 2. Praha: Votobia, 2002. 309 s. ISBN 80-7220-082-8.
Document