Problémy literární teorie : (nad knihami a koncepcemi)

Title: Problémy literární teorie : (nad knihami a koncepcemi)
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. [59]-65
Extent
[59]-65
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor článku analyzuje a sumarizuje některé novější příručky z teorie literatury z prostředí ruského, ukrajinského, slovenského a slovinského, poněkud i německého a dílem i klíčového polského a dochází k závěru, že integrace genologie jako autonomní literárněvědné disciplíny do konceptu literární vědy obecně a literární teorie zvláště je na samém počátku, nehledě na existenci speciálního časopisu Zagadnienia rodzajów literackich, desítek slovníků a stovek knih a studií.
The author of the article analyzes and summarizes some recent handbooks from the spere of theory of literature out of the Russian, Ukrainian, Slovak, Slovene, partly also German and the dominant Polish environments and comes to the conclusion that the integration of "genology" (genre studies) as an autonomous discipline in the concept of literary scholarship in general and literary theory in particular finds itself in the very beginning in spite of the existence of the special periodical Zagadnienia rodzajów literackich, tens of dictionaries and hundreds of books and studies.