Češi a Poláci ve Francii

Title: Češi a Poláci ve Francii
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. [103]-121
Extent
[103]-121
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The following portraits depict the stay of several Czech and Polish writers in the French metropolis. They follow their destinies as well as the destinies of their work.
Následující portréty líčí pobyt několika českých a polských spisovatelů ve francouzské metropoli. Vysledovávají jejich osudy a osudy jejich tvorby.