Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám

Image
Contributor
Jeřábek, Dušan (Editor)
Kopecký, Milan (Editor)
Palas, Karel (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Universita Jana Evangelisty Purkyně
Year of publication
1972
Extent
398 s.
Series
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 179
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 58946
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
5-9 Úvodem | pdf icon
I
Page Chapter number Title
13-19 Umění interpretace básnického textu v starší české literatuře | pdf icon Škarka, Antonín
21-27 O stredovekej poetike "Laudes artis poeticae" | pdf icon Mišianik, Ján
29-35 Citátové modifikace jako prostředek literární polemiky | pdf icon Šváb, Miloslav
37-47 Dva Boleslavové : příspěvek k interpretaci Kosmovy kroniky | pdf icon Králík, Oldřich
49-55 Husitské skladby budyšínského rukopisu a funkční vztahy v nich | pdf icon Daňhelka, Jiří
57-64 Dubraviova Theriobulia ve vývoji alegorie | pdf icon Petrů, Eduard
65-71 K podobám epičnosti v Hájkově kronice | pdf icon Kolár, Jaroslav
73-84 Dvě slovenské chvály selského stavu a jejich analogie v literaturách západoslovanských | pdf icon Kopecký, Milan
85-92 Příspěvek k poznání specifičnosti české umělé poezie barokní | pdf icon Tichá, Zdeňka
93-100 Recepce starší duchovní písně v době obrozenské | pdf icon Palas, Karel
II
Page Chapter number Title
103-111 K problematike štýlu a kompozičných postupov poezie Janka Kráľa | pdf icon Pišút, Milan
113-119 Transformace Krále Lávry : Moritz Hartmann a Karel Havlíček Borovský | pdf icon Skalička, Jiří
121-128 Poznámky k Týdeníku Jana Ohérala | pdf icon Dufek, Jaromír
129-141 Problémy naturalismu v díle Josefa Merhauta | pdf icon Jeřábek, Dušan
143-150 Sociální problematika moravského Valašska v díle Metoděje Jahna | pdf icon Krystýnek, Jiří
151-159 Přírodní prózy Jaroslava Marchy | pdf icon Bartůšková, Sylva
161-173 Proměny meziválečných satirických a humoristických časopisů : náčrt několika problémů | pdf icon Pešta, Pavel
175-184 Poláčkova komika "živností" | pdf icon Hájková, Alena
185-195 Modernost a tradice : na okraj Vančurových statí o umění | pdf icon Vlašín, Štěpán
197-207 Mikuláškův blázen-Janus : k dějinám české narrovské literatury | pdf icon Opelík, Jiří
209-222 Cesty a bezcestí : trojice próz z roku 1969 | pdf icon Suchomel, Milan
223-235 Některé otázky vztahu poválečné české memoárové literatury k literatuře krásné | pdf icon Válek, Vlastimil
237-247 Tvarová problematika románu Matka M. Gorkého | pdf icon Burian, Jaroslav
249-261 Žánrové inovace sovětské dramatiky revolučné epochy : Mystérie-buffa V. Majakovského a tradice starodávného divadla | pdf icon Mikulášek, Miroslav
263-271 Umělecké experimenty a proměny knihy | pdf icon Valoch, Jiří
III
Page Chapter number Title
275-276 Verš a pauza | pdf icon Trost, Pavel
277-290 "Žalospevi" Jána Hollého : metrum a obraznosť - etymologické figúra a kompozícia | pdf icon Turčány, Viliam
291-302 Kvantina v osmislabičném trocheji a jambu | pdf icon Červenka, Miroslav
303-314 Sémantické analýza pololidové literatury, zvláště veršované | pdf icon Beneš, Bohuslav
315-320 Aliterace v české poezii, zvláště nejnovější | pdf icon Blahynka, Milan
321-328 K teorii básnického jazyka | pdf icon Horálek, Karel
329-335 K mluvenostní stylizaci v literárním díle | pdf icon Chloupek, Jan
337-349 Tzv. subjektivní styly a jejich zobrazování v uměleckých textech | pdf icon Jelínková, Jana
351-356 Prozodické vlastnosti jako fonostylistické prvky v dětské řeči | pdf icon Ohnesorg, Karel
357-368 En marge de la recherche critique en France | pdf icon Novák, Otakar
369-375 Regionální zřetel v literární vědě | pdf icon Buriánek, František
377-386 K otázkám materiálu a předmětu literárněhistorického zkoumání slovesnosti "pro děti a mládež" | pdf icon Tenčík, František
387-396 Literární věda a literární muzeum | pdf icon Hek, Jiří