O rozvoji životní úrovně pracujících za socialismu : (se zvláštním zřením k Brněnskému kraji v letech 1954-1958) : studie

Image
Author: Šrůtka, Jan
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Praha
Publisher
Státní pedagogické nakladatelství
Year of publication
1962
Extent
239 s.
Series
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 86
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 74095
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-7 Úvod | pdf icon Šrůtka, Jan
Page Chapter number Title
8-30 První kapitola | Pojem životní úrovně, její nejdůležitější ukazatelé a zákonitosti vývoje | pdf icon Šrůtka, Jan
Page Chapter number Title
31-117 Druhá kapitola | Rozvoj hmotné a kulturní úrovně pracujících v Brněnském kraji (léta 1954-1958) | pdf icon Šrůtka, Jan
hidden-section Demografický vývoj
Page Chapter number Title
118-131 Třetí kapitola | Demografický vývoj | pdf icon Šrůtka, Jan
Page Chapter number Title
132-149 Čtvrtá kapitola | Některé poznatky a závěry vyplývající z rozboru situace v Brněnském kraji a z porovnání s ostatním územím ČSSR | pdf icon Šrůtka, Jan
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
150 Závěr | pdf icon Šrůtka, Jan
Page Chapter number Title
[151]-226 Dokumentace : (statistická část) | pdf icon Šrůtka, Jan
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
227-228 Literatura | pdf icon Šrůtka, Jan
Page Chapter number Title
229-232 О развитии жизненного уровня трудящихся при социализме: (на примере Брновской области в годах 1954-1958) : резюме | pdf icon Šrůtka, Jan
Page Chapter number Title
233-236 Über die Entwicklung des Lebensstandards der Werktätigen im Sozialismus: (unter besonderer Berüsksichtigung des Kreises Brno in den Jahren 1954-1958) : Zusammenfassung | pdf icon Šrůtka, Jan