Pavol Strauss – píšucí lekár

Title: Pavol Strauss – píšucí lekár
Author: Žilka, Tibor
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 149-150
Extent
149-150
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Strauss, Pavol. S výhľadom do nekonečna. Editor Július Pašteka. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 343 s. Zobrané literárne a mysliteľské diela; 1. ISBN 978-80-7165-749-1.
Strauss, Pavol. Hudba plaší smrť. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 403 s. Zobrané literárne a mysliteľské diela; 2. ISBN 978-80-7165-754-5.
Strauss, Pavol. Rekviem za neumieranie. Editor Július Pašteka. Vyd. 1. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 592 s. Zobrané literárne a mysliteľské diela; 3. ISBN 978-80-7165-755-2.