Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická
ISSN
1211-7013
Variant title
Politologické studie
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. T, Series politologica
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1997-1997
Topic
Description
Politologická řada (řada T) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-7013, byla založena v r. 1997. V rámci řady vyšel pouze jeden svazek.
Volumes, Issues
1997 (Volume 46 of series SPFFBU)
T1