V7

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Year: 2004
Volume: 53
Issue: V7
Publication year
2007
ISSN
1213-2144
ISBN
978-80-210-4396-1
Note
  • Část sborníku je věnována uctění památky prof. PhDr. Josefa Hrabáka, DrSc.
Stati – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Liturgické otvory : k poetice Máchova Máje | [5]–44
Pynsent, Robert B.
PDF
Patočkova filozofie literatury | [45]–50
Tlustý, Jan
PDF
Co je aluze | [51]–63
Zapletal, Petr
PDF
Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole | [65]–75
Fišer, Zbyněk; Cholastová, Jitka
PDF
Historický román Aloise Jiráska | [77]–83
Všetička, František
PDF
K reflexi regionalismu v české literární vědě : památce prof. Josefa Hrabáka | [85]–97
Martinek, Libor
PDF
Próza dvacátého století očima Josefa Hrabáka | [99]–102
Vlašín, Štěpán
PDF
Josef Hrabák a Opava | [103]–106
Urbanec, Jiří
PDF
K Hrabákově úpravě staročeské svatokateřinské legendy | [107]–112
Pavera, Libor
PDF
K pojmu pololidová literatura | [113]–116
Pražák, Richard
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Cesta k poetice Hrabalovy tvorby | [117]–118
Kšicová, Danuše
PDF
Maďarské Dějiny české literatury | 119–122
Pražák, Richard
PDF
Závažný přínos maďarské bohemistiky | 122–125
Pražák, Richard
PDF
Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris | 125–126
Maroušková, Vladimíra
PDF
hidden section Redakční poznámka
Title Document
Redakční poznámka | 127
PDF