Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. K, Řada germanisticko-anglistická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. K, Řada germanisticko-anglistická
ISSN
0231-5351
0068-2705
Variant title
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. K, Series germanica et anglica
Brno studies in English (lichá čísla)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (sudá čísla)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1979-1994
Description
Germanisticko-anglistická řada (řada K) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vycházela v letech 1979-1994, kdy v rámci ní střídavě vycházely svazky anglistické (lichá čísla, Brno studies in English) a germanistické (sudá čísla, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik). V roce 1995 se tato řada rozdělila na dvě samostatné řady: řadu S - anglistickou (ISSN 1211-1791) a řadu R - germanistickou (ISSN 1211-4979). Od r. 2009 pak na tyto řady navázaly recenzované vědecké časopisy Brno Studies in English (ISSN 0524-6881) a Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (ISSN 1803-7380).
Volumes, Issues
1994 (Volume 43 of series SPFFBU)
K16
1993 (Volume 42 of series SPFFBU)
K15
1992 (Volume 41 of series SPFFBU)
K14
1991 (Volume 40 of series SPFFBU)
K13
1990 (Volume 39 of series SPFFBU)
K12
1989 (Volume 38 of series SPFFBU)
K11
1988 (Volume 37 of series SPFFBU)
K10
1987 (Volume 36 of series SPFFBU)
K9
1986 (Volume 35 of series SPFFBU)
K8
1985 (Volume 34 of series SPFFBU)
K7
1984 (Volume 33 of series SPFFBU)
K6
1983 (Volume 32 of series SPFFBU)
K5
1982 (Volume 31 of series SPFFBU)
K4
1981 (Volume 30 of series SPFFBU)
K3
1980 (Volume 29 of series SPFFBU)
K2
1979 (Volume 28 of series SPFFBU)
K1