Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
ISSN
0231-7664
Variant title
Studia philosophica
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. B, Series philosophica
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1953-2008
Department FF MU
Topic
Next:
Studia philosophica (2009-present)
Description
Filozofická řada (řada B) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vycházela v letech 1953-2008, uveřejňovala příspěvky z oblasti filozofie a příbuzných disciplín. V letech 1999-2008 vycházela také s názvem Studia philosophica. Od roku 2009 na řadu navazuje recenzovaný vědecký časopis "Studia philosophica", který vychází dvakrát ročně (ISSN 1803-7445).
Volumes, Issues
2008 (Volume 57 of series SPFFBU)
B55
2007 (Volume 56 of series SPFFBU)
B54
2006 (Volume 55 of series SPFFBU)
B53
2005 (Volume 54 of series SPFFBU)
B52
2004 (Volume 53 of series SPFFBU)
B51
2003 (Volume 52 of series SPFFBU)
B50
2002 (Volume 51 of series SPFFBU)
B49
2001 (Volume 50 of series SPFFBU)
B48
2000 (Volume 49 of series SPFFBU)
B47
1999 (Volume 48 of series SPFFBU)
B46
1998 (Volume 47 of series SPFFBU)
B45
1997 (Volume 46 of series SPFFBU)
B44
1996 (Volume 45 of series SPFFBU)
B43
1995 (Volume 44 of series SPFFBU)
B42
1994 (Volume 43 of series SPFFBU)
B41
1993 (Volume 42 of series SPFFBU)
B40
1992 (Volume 41 of series SPFFBU)
B39
1991 (Volume 40 of series SPFFBU)
B38
1989-1990 (Volume 38-39 of series SPFFBU)
1988 (Volume 37 of series SPFFBU)
B35
1987 (Volume 36 of series SPFFBU)
B34
1986 (Volume 35 of series SPFFBU)
B33
1985 (Volume 34 of series SPFFBU)
B32
1984 (Volume 33 of series SPFFBU)
B31
1983 (Volume 32 of series SPFFBU)
B30
1982 (Volume 31 of series SPFFBU)
B29
1981 (Volume 30 of series SPFFBU)
B28
1979-1980 (Volume 28-29 of series SPFFBU)
1977-1978 (Volume 26-27 of series SPFFBU)
1976 (Volume 25 of series SPFFBU)
B23
1974-1975 (Volume 23-24 of series SPFFBU)
1973 (Volume 22 of series SPFFBU)
B20
1972 (Volume 21 of series SPFFBU)
B19
1971 (Volume 20 of series SPFFBU)
B18
1970 (Volume 19 of series SPFFBU)
B17
1969 (Volume 18 of series SPFFBU)
B16
1968 (Volume 17 of series SPFFBU)
B15
1967 (Volume 16 of series SPFFBU)
B14
1966 (Volume 15 of series SPFFBU)
B13
1965 (Volume 14 of series SPFFBU)
B12
1964 (Volume 13 of series SPFFBU)
B11
1963 (Volume 12 of series SPFFBU)
B10
1962 (Volume 11 of series SPFFBU)
B9
1961 (Volume 10 of series SPFFBU)
B8
1960 (Volume 9 of series SPFFBU)
B7
1959 (Volume 8 of series SPFFBU)
B6
1958 (Volume 7 of series SPFFBU)
B5
1957 (Volume 6 of series SPFFBU)
B4
1955 (Volume 4 of series SPFFBU)
B3
1954 (Volume 3 of series SPFFBU)
B2
1953 (Volume 2 of series SPFFBU)
B1