Základní problémy historického materialismu

Title: Základní problémy historického materialismu
Author: Nový, Lubomír
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, vol. 7, iss. B5, pp. 91-95
Extent
91-95
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Klofáč, Jaroslav. Materialistické pojetí dějin: základní problémy. Vyd. 2. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 266 s.