[Соллертинский, Е.Е. Русский реалистический роман первой половины XIX века : проблемы жанра]

Title: [Соллертинский, Е.Е. Русский реалистический роман первой половины XIX века : проблемы жанра]
Transliterated title
[Sollertinskij, Je.Je. Russkij realističeskij roman pervoj poloviny XIX veka : problemy žanra]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1975, vol. 24, iss. D22, pp. 210-212
Extent
210-212
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Sollertinskij, Je Je. Russkij realističeskij roman pervoj poloviny XIX veka : problemy žanra. Vologda : Vologodskij gos. pedagog. institut, 1973. 176 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.