Substantiva a adjektiva souhláskových kmenů 3. deklinace v mykénské řečtině

Variant title
The substantives and adjectives of the 3rd declension in Mycenaean Greek
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. [199]-222
Extent
[199]-222
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document