[Żak, Jan. Najstarsze ostrogi zachodniosłowiańskie: wczesnośrodniowieczne ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza]

Title: [Żak, Jan. Najstarsze ostrogi zachodniosłowiańskie: wczesnośrodniowieczne ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 256-257
Extent
256-257
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Żak, Jan. Najstarsze ostrogi zachodniosłowiańskie: wczesnośrodniowieczne ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. 171 s. Biblioteka Archeologiczna; Tom 12.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.