Sídlištní objekt kultury s moravskou malovanou keramikou v trati "Pod Děvínem" u Pavlova, okr. Břeclav

Title: Sídlištní objekt kultury s moravskou malovanou keramikou v trati "Pod Děvínem" u Pavlova, okr. Břeclav
Variant title
Ein Siedlungsobjekt der Kultur mit mährischer bemalter Keramik in der Flur "Pod Děvínem" bei Pavlov, Bez. Břeclav
Селищный объект культуры с моравской расписной керамикой в урочище Под Девинем вблизи Павлова, район Бржецлав
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. [67]-76
Extent
[67]-76
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license