Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic - Ruské ulice na Moravě

Variant title
Человеческие кости из могил с трупосожжениями из Тешетиц - Русской улицы
Die Menschenknochen aus den Brandgräbern in Těšetice - Russische Strasse (Mähren)
Contributor
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 49-52
Extent
49-52
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document