Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic - Ruské ulice na Moravě

Title: Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic - Ruské ulice na Moravě
Variant title:
  • Человеческие кости из могил с трупосожжениями из Тешетиц - Русской улицы
    • Čelovečeskije kosti iz mogil s truposožženijami iz Tešetic - Russkoj ulicy
  • Die Menschenknochen aus den Brandgräbern in Těšetice - Russische Strasse (Mähren)
    • Čelovečeskije kosti iz mogil s truposožženijami iz Tešetic - Russkoj ulicy
Contributor
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 49-52
Extent
49-52
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.