Eine neolitische Siedlung mit bemalter Keramik bei Kyjovice (Kreis Znojmo), Südmähren

Variant title
Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Kyjovic (okres Znojmo)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. [15]-22
Extent
[15]-22
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document