[Kirk, G.S. The Homeric poems as history]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. 241-243
Extent
241-243
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kirk, G. S. The Homeric poems as history. Revised edition of vol. II, chapter XXXIX (b). Cambridge: Cambridge University Press, 1964. Cambridge ancient history, fasc. 22.
Document