Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1997, vol. 46, iss. F41

Image
Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1997
Volume: 46
Issue: F41
Publication year
1998
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-1754-6
Department FF MU
Topic
Články – Articles
Title Document
Malíři v Brně kolem roku 1600 : příspěvek ke slovníku umělců | [5]–29
Peloušková, Zora
PDF
Problém Buchlovice | [31]–48
Kroupa, Jiří
PDF
"Případ Dostálův" : k polemice Eugena Dostála a Antonína Matějčka na téma Čechy a Avignon | [49]–100
Slavíček, Lubomír
PDF
Varia
Title Document
Zur Ikonographie zwei bisher ungeklärten Fresken-Segmenten in der Kuppel der sog. Rotunde im Kremsierer Blumengarten | [103]–107
Orlinski-Raidl, Věnceslava
PDF
Václav Richter a Lidové noviny (1930-1935) : bibliografie | 108–116
Slavíček, Lubomír
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 117
PDF