F28-29

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1984-1985
Volume: 33-34
Issue: F28-29
Publication year
1985
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Brněnské paláce Christiana Alexandra Oedtla | [7]–18
Kudělka, Zdeněk
PDF
Literatura o díle Stanislava Lolka | [19]–28
Sedlář, Jaroslav
PDF
Materiály – Материал – Materiaux – Materialien
Title Document
Výzkum románské architektury na Moravě IV | [29]–41
Kudělka, Zdeněk; Kalinová, Alena; Konečný, Lubomír; Samek, Bohumil
PDF
Drobnosti k barokní architektuře Moravy V | 42–50
Kudělka, Zdeněk
PDF
Z korespondence moravských historiků umění Vojtěchu Birnbaumovi | 51–58
Kudělka, Zdeněk
PDF
Recenze – Рецензии – Comptes-rendus – Rezensionen
Title Document
[Torelli, Mario. Typology and structure of Roman historical reliefs] | [59]–60
Pelikán, Oldřich
PDF
[Bragantini, Irene; Vos, Mariette ed. Museo Nazionale Romano II, 1 : Le Pitture : Le decorazioni della villa romana della Farnesina] | 60
Pelikán, Oldřich
PDF
[Rodčenko, Alexandr Michajlovič. Stati [i.e. Stat'ji], vospominanija, avtobiografičeskije zapiski, pisma] | 61–63
Sedlář, Jaroslav
PDF
Title Document
Šedesátiny PhDr. Miloše Stehlíka | 64–65
Nejedlý, Vratislav
PDF
Title Document
Soupis prací PhDr. Miloše Stehlíka | 66–68
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | 69
PDF