Brněnské paláce Christiana Alexandra Oedtla

Title: Brněnské paláce Christiana Alexandra Oedtla
Variant title:
  • Die Brünner Palais von Christian Alexander Oedtl
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1984-1985, vol. 33-34, iss. F28-29, pp. [7]-18
Extent
[7]-18
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.