F12

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1968
Volume: 17
Issue: F12
Publication year
1968
Note
  • Památce profesora PhDr. et JUDr. Eugena Dostála, zakladatele uměleckohistorického oboru na filosofické fakultě v Brně.
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Articles – Aufsätze
Title Document
Eugen Dostál : k dvacátému pátému výročí jeho smrti | [7]–12
Kutal, Albert
PDF
Poznámky o románskej nástennej maľbe na Slovensku | [13]–20
Bakoš, Ján
PDF
Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě | [21]–37
Friedl, Antonín
PDF
Quelques remarques sur l'Antiphonaire de Sedlec de 1414 | [39]–48
Drobná, Zoroslava
PDF
Neue Zuschreibungen in der Barockarchitektur Mährens | [49]–58
Richter, Václav
PDF
Sochařská rodina Schweiglů v Brně | [59]–78
Hálová-Jahodová, Cecilie
PDF
Die Malerische Dekoration der Piaristenkirche in Nikolsburg : F.A. Maulbertsch und F.I. Leicher | [79]–92
Krsek, Ivo
PDF
Na okraj Tikalova raného díla | [93]–104
Sedlář, Jaroslav
PDF
Materiály – Materiaux – Materialien
Title Document
Excerpta z dietrichsteinského archivu | [105]–117
Richter, Václav
PDF
D. Martinelli, Giov. Giuliani a A. Lanzani v kounicovské korespondenci | [119]–126
Stehlík, Miloš
PDF
Recenze – Comptes-rendues – Besprechungen
Title Document
[Güntherová, Alžbeta, ed. Súpis pamiatok na Slovensku] | [127]–130
Richter, Václav
PDF
[Preiss, Pavel. Rakouské umění 18. století ve sbírkách Národní galerie v Praze : (výstava Národní galerie v Praze a Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje)] | 130–132
Krsek, Ivo
PDF
[Curtius, Ludwig; Rüdiger, Horst; Biedrzynski, Richard. Johann Joachim Winckelmann : 1768/1968] | 132–135
Sedlář, Jaroslav
PDF
Title Document
Soupis prací univ. prof. PhDr. Eugena Dostála | [137]–139
Sedlák, Jan; Jirka, Antonín
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [141]–144
Hošková, Magda
PDF
hidden section Seznam vyobrazení
Title Document
Seznam vyobrazení | 145–146
PDF