Zpráva o chopinovském hudebněvědném kongresu ve Varšavě