"Philosophie des Verbrechens" - odhalení západoněmecké ideologie

Title: "Philosophie des Verbrechens" - odhalení západoněmecké ideologie
Author: Sedlák, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 194-197
Extent
194-197
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Philosophie des Verbrechens: gegen die Ideologie des deutschen Militarismus, Gemeinschaftsarbeit des Lehrstuhls Philosophie am Institu für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der S.E.D. Redigiert und herausgegeben von G. Heyden, M. Klein, A. Kosing. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. 418 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Kniha vyšla také v češtině: Filosofie zločinu: proti ideologii německého militarismu. Redigovali a vydali: G. Heyden, M. Klein, A. Kosing; z německého originálu přeložili J. Pechar et al. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 331 s.