[Lenin, Vladimir Il'jič. O normách stranického života]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 207-210
Extent
207-210
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Lenin, Vladimir Il'jič. O normách stranického života. 1. vyd. Praha: SNPL, 1961. 630 s.
Document