Komunita - proměny nebo zánik?

Variant title
Community - modifications or decay?
Author: Keller, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. [31]-42
Extent
[31]-42
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document