Ke vztahu vlastních nákladů a hodnoty

Variant title
Zur Frage des Verkältnisses des Selbstkosten und des Wertes
Соотношение себестоимости и стоимости
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 113-115
Extent
113-115
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document