O vzniku, podstatě a funkcích veřejného mínění

Variant title
О возникновении, сущности и функциях общественного мения
Die öffentliche Meinung
Author: Smrčka, Walter
Contributor
Ondřejová, L. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. [55]-71
Extent
[55]-71
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document