Specifické rysy průběhu krize v Československu v rámci světové hospodářské krize třicátých let

Variant title
Специфические черты кризиса в Чехословакии, проходившего в рамках мирового экономического кризиса тридцатых годов
Die spezifischen Merkmale des Krisenverlaufs in der ČSR
Author: Michek, Josef
Contributor
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. [94]-107
Extent
[94]-107
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V říjnu 1929 začala krachem na newyorské burse cyklická hospodářská krize, která zachvátila celý kapitalistický svět. Účelem tohoto článku je zhodnotit průběh této nejničivější hospodářské katastrofy v dějinách kapitalismu v buržoazním Československu, poukázat na její specifické zvláštnosti, podmíněné samou strukturou československého hospodářství. Jde v podstatě o to, že začátek krize se v ČSR datuje téměř o rak později než v ostatním kapitalistickém světě. Krize zde byla hlubší a pustošivější než v celosvětovém průměru a pokračuje i v době, kdy se ostatní kapitalistické státy ocitají již v další fázi cyklu, v depresi.
Document