Psychologické úvahy o estetickém vnímání, prožívání a poznávání sochařského umění

Variant title
Psychological reflections of aesthetical perception, experiencing and learning the art of sculpture
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. [123]-132
Extent
[123]-132
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document