Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1968, vol. 17, iss. I3

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Year: 1968
Volume: 17
Issue: I3
Publication year
1968
Note
  • Společné pedagogicko-psychologické číslo
Články – Articles
Title Document Document
BOD(h) - dotazník ke kvalitativnímu rozboru rysů osobnosti | [5]–14
Kratochvíl, Stanislav
PDF PDF
Einige methodologische Probleme der Pädagogik | [15]–36
Jůva, Vladimír
PDF PDF
Modernizace pojetí pracovní výchovy | [37]–54
Mojžíšek, Lubomír
PDF PDF
K problematice výukového filmu | [55]–62
Hnát, Jaroslav
PDF PDF
Diskuse – Diskussion
Title Document Document
Vědu do kádrové práce | [63]–73
Bárta, Boleslav
PDF PDF
Vědeckotechnická revoluce a problémy estetické výchovy | [75]–80
Jůva, Vladimír
PDF PDF
Zprávy – Notes
Title Document Document
Život a vědecká práce doc. Dr. Ludmily Koláříkové | [81]–89
Míček, Libor
PDF PDF
Vliv neuroticismu na postoje studentů k výrobní práci | [91]–92
Bárta, Boleslav
PDF PDF
Vznik Psychologického ústavu v Brně a jeho význam pro rozvoj československé psychologie | [93]–103
Chmelař, Vilém
PDF PDF
Analýza a zhodnocení stavu klinické psychologie k dvacátému výročí PLR | [105]–115
Obuchowski, Kazimierz
PDF PDF
Title Document Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [117]–119
Hošková, Magda
PDF PDF