Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové

Title: Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové
Source document: Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 205-206
Extent
205-206
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Bibliography
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Pokračování soupisu uveřejněného ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, s. 185-187 s dvěma doplňky).
Bibliografie "Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové" na s. 205-206.