Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou

Title: Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou
Variant title:
  • Intergenerational learning between mothers and daughters
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [177]-188
Extent
[177]-188
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá mezigeneračním učením v rodině. Nejprve je představen koncept mezigeneračního učení v rodině a jeho souvislosti. Následně je popsán metodologický postup a výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které bylo zaměřeno na mezigenerační učení mezi matkou a dcerou, konkrétně pak na faktory, které ovlivňují jejich vzájemné učení.
This contribution deals with intergenerational family learning. The concept of intergenerational family learning is presented first, along with some related implications, followed by the description of the methodological process and the results of a qualitative research focused on factors affecting intergenerational learning between mothers and daughters.