Jan Mikulášek - pokus o portrét

Title: Jan Mikulášek - pokus o portrét
Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 85-92
Extent
85-92
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BEDNÁŘOVÁ, Veronika. 2009. Vlažné reakce jsou na nic. Reflex, roč. 20, 2009, č. 36, s. 54.

[2] HRDINOVÁ, Radmila. 2009. Divadlo 2009: Dvacet let poté. Heda Gablerová. Divadelní noviny, 2009, č. 16, s. 6.

[3] JUST, Vladimír. 2007. Čechov na třikrát. Literární noviny, roč. 18, 2007, č. 12, s. 13.

[4] PROSPĚCHÁŘ, Petr. 2007. Jan Mikulášek. V divadle je entuziasmus velice nakažlivý. Protimluv, roč. 6, 2007, č. 3, s. 15–18.Citováno podle: PROSPĚCHÁŘ, Petr. 2007. Jan Mikulášek. V divadle je entuziasmus velice nakažlivý.[online] [citováno dne 11. 1. 2009]. Dostupné na webové stránce: http://www.protimluv.net/protimluv/19/strana.php?cislo=15.

[5] ŠOTKOVSCY, Jitka a Jan. 2009. Teatralizacja teatru. Teatr, 2009, č. 4, s. 48–51.

[6] UHDE, MILAN. 2004. Taškařice kolem mrtvoly. Divadelní noviny, 2004, č. 19, s. 4.