1

Title: Opera Slavica
Year: 2010
Volume: 20
Issue: 1
Publication year
2010
ISSN
1211-7676
Články
Title Document
Medzi poetikou a estetikou ruskej a slovenskej prózy (o funkcii literárnej estetiky) | 1–6
Žemberová, Viera
PDF
Грани интермедиальности в лирике Б. Ахмадулиной (1950-е - 1980-е гг.) | 7–15
Zacharijeva, Irina
PDF
Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot | 16–22
Dohnal, Josef
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Literárnovedná slovakistika, sondy a dotyky | 23–27
Žemberová, Viera
PDF
Zprávy
Title Document
Druhý kongres českých slavistů v Hradci Králové | 28–29
Pospíšil, Ivo
PDF
Mezinárodní vědecká konference k jubileu A.P. Čechova | 29–32
Richterek, Oldřich
PDF
Slavistika jako základní i aplikovaný výzkum | 32–33
Pospíšil, Ivo
PDF
Doc. Irina Makarovna Poročkinová, CSc. : (k významnému životnímu jubileu petrohradské bohemistky) | 33–34
Lepilová, Květuše; Richterek, Oldřich
PDF
Zemřel Ludvík Štěpán | 35–37
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Kultúrny a literárny život Rusínov-Ukrajincov | 38–40
Žemberová, Viera
PDF
Almanach Nitra jako zrcadlo vlivného proudu slovenské literatury, literární vědy a kritiky | 40–42
Pospíšil, Ivo
PDF
Historické a estetické metamorfózy "erosu" a "erotiky" v epoše postmodernismu : poněkud opožděná recenze | 42–45
Mikulášek, Miroslav
PDF
Spomienky z holokaustu v slovenskom a talianskom literárnom kontexte | 46–47
György, Ladislav
PDF
Slovanské jazyky - aspekty výzkumu | 48–50
Matyušová, Zdeňka
PDF
Syntetické úvahy slovenského rusisty | 50–51
Pospíšil, Ivo
PDF
Лирический субъект в русской романтической поэзии | 51–54
Richterek, Oldřich
PDF
Literární teorie z Ukrajiny | 54–56
Pospíšil, Ivo
PDF
Mezi izolacionismem a univerzalismem | 56–58
Pokorný, Milan
PDF
[Ruská poezie 20. století: recepční, genologické a strukturně analytické pohledy: sborník studií. Red.: H. Ulbrechtová, M. Kusá] | 58–59
Dohnal, Josef
PDF
Interpretácia ako konfesia | 59–61
Žemberová, Viera
PDF
Poezie, kultura a civilizace | 62–63
Pospíšil, Ivo
PDF