Opera Slavica 2006, vol. 16, iss. 2

Image
Year
2006
Publication year
2006
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-12 Отображение национальной ментальности в речи сибирских крестьян Pacsai, Imre | pdficon
13-24 Komunikačné možnosti translácie Huťková, Anita | pdficon
25-32 Synchrónny a diachrónny výskum antroponým v turčianskej obci Belá-Dulice Kubišová, Hedviga | pdficon
33-40 Метафоризация на мисълта в българския, руския и чешкия език Michajlova-Staljanova, Nadežda; Krejčová, Elena | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
Page Title
41-45 Poznámky k překladu diplomatických textů z ruštiny do češtiny Jadlovský, Tomáš; Michálková, Ladislava | pdficon
46-47 Международная междисциплинарная программа "Иноязычная речевая коммуникация в сфере бизнеса" (1993-1998, 1999-2004) Kozlova, Tat'jana | pdficon
47-49 Životní jubileum PhDr. Běly Neradové Richterek, Oldřich | pdficon
49-50 Narozeniny PhDr. Jany Ruferové, Ph.D. Kesner, Jindřich | pdficon
Recenze
Page Title
51-53 Slovenský jazyk a literatura v slovanských souvislostech Pospíšil, Ivo | pdficon
53-54 Znovu "Nezapomínejme ruštinu" Flídrová, Helena | pdficon
54-55 [Нилогов, А.С. Языковеды мира: краткий библиографический справочник-указатель] Brandner, Aleš | pdficon
55-57 [Бурмистрович, Ю.Я. Какими должны быть учебные пособия по историко-лингво-славяноведческим дисциплинам?] Brandner, Aleš | pdficon
57-58 Tradičná antológia o Rusku Dekanová, Eva | pdficon
58-59 [Korošec, Tomo. Andrej Komel, pl. Sočebran] Hauser, Přemysl | pdficon
60-62 [Lingua et communicatio in sphaera mercaturae: Bohemica - Britannica - Germanica - Rossica - Ostraviensia] Brandner, Aleš | pdficon
62-64 [Левашов, Е.А. Географические названия – прилагательные, образованные от них – названия жителей – словарь-справочник] Korostenski, Jiří | pdficon
64-65 [Похлебкин, В.В. Кулинарный словарь] Korostenski, Jiří | pdficon