Studia Balcanica Bohemo-Slovaca

Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 57-59
Extent
57-59
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Studia balcanica bohemo-slovaca. VI, příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 1161 s. ISBN 80-86488-32-2.
Document