[Gallo, J. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštině a slovenčině]

Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 2, pp. 53-56
Extent
53-56
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Gallo, J. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštině a slovenčině. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Filozofická fakulta, 2008. 184 s. ISBN 978-80-8094-320-2.
Document