[Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Reálie ruské pravoslavné církve]

Title: [Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Reálie ruské pravoslavné církve]
Author: Sipko, Jozef
Source document: Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 4, pp. 56-57
Extent
56-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Russian
License: Not specified license
Reviewed work
Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Reálie ruské pravoslavné církve = Realii russkoj pravoslavnoj cerkvi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 62 s. ISBN 80-7067-857-7.