Sémantická organizace a typické lexikální obsazení ruských vět s dějovými predikáty utvořených podle strukturních modelů Snom - Vf - Sgen, Snom - Vf - Sdat a Snom - Vf - Sinstr v porovnání s češtinou

Title: Sémantická organizace a typické lexikální obsazení ruských vět s dějovými predikáty utvořených podle strukturních modelů Snom - Vf - Sgen, Snom - Vf - Sdat a Snom - Vf - Sinstr v porovnání s češtinou
Source document: Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 7-17
Extent
7-17
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license